ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY
PŁAZÓWKA22 lipca na Płazówce w Witowie miała miejsce msza św. odpustowa ku czci św. Anny.

Św. Anna – matka Marii z Nazaretu, babcia Jezusa Chrystusa. Jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.
Mszy św. przewodniczył i wygłosił słowo Boże ks. Józef Komosa. Mszę św. ubogaciła piękna oprawa, śpiew i muzyka góralska, modlitwa wiernych, czytana przez wiernych. Na tą uroczystość mieszkańcy przybyli w strojach góralskich.
Po zakończeniu Mszy św. miał miejsce śpiew na polanie, paradny przejazd zaprzęgami konnymi na plac przy remizie. O godzinie 15-ej rozpalono watrę, po której odbyły się występy, konkursy i zabawa.Prosimy Cię, święta Anno:

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała,
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.
wysłuchaj nas święta Anno