ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY
PŁAZÓWKA22 lipca na Płazówce w Witowie miała miejsce msza św. odpustowa ku czci św. Anny.

Św. Anna – matka Marii z Nazaretu, babcia Jezusa Chrystusa. Jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.
Mszy św. przewodniczył i wygłosił słowo Boże ks. Józef Komosa. Mszę św. ubogaciła piękna oprawa, śpiew i muzyka góralska, modlitwa wiernych, czytana przez wiernych. Na tą uroczystość mieszkańcy przybyli w strojach góralskich.
Po zakończeniu Mszy św. miał miejsce śpiew na polanie, paradny przejazd zaprzęgami konnymi na plac przy remizie. O godzinie 15-ej rozpalono watrę, po której odbyły się występy, konkursy i zabawa.Prosimy Cię, święta Anno:

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała,
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.
wysłuchaj nas święta Anno

ODPUST PARAFIALNY
 KU CZCI MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
50 –LECIE KAPŁAŃSTWA KS. JANA FRĄCZKA„Najświętsza Dziewico z Karmelu!
Osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór
i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, starców i chorych, sieroty
i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce".
(Akt poświęcenia Chile Matce Bożej z Góry Karmel, Maipú, 3 kwietnia 1987 r.)

   W niedzielę 15 lipca w naszej parafii odbył się odpust ku czci naszej Patronki Matki Bożej Szkaplerznej. Uroczysta Msza św. została odprawiona w Kościele Parafialnym o godz. 11.30. Podczas Mszy św. nasz rodak ks. Jan Frączek obchodził złoty jubileusz Kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył ks. Kanonik Jan Frączek, a kazanie wygłosił ks. profesor Andrzej Maryniarczyk. W kościele zebrali się licznie parafianie, aby uczcić swoją patronkę, ale także żeby podziękować za dar kapłaństwa ks. Jana. Piękna oprawa liturgii, modlitwa wiernych, komentarze do darów, czytania, śpiew psalmów, obecność  kapeli góralskiej oraz parafian w strojach góralskich,  to wszystko ubogaciło sprawowaną liturgię.
Na koniec Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli życzenia Jubilatowi, a kapela góralska dołączyła się do życzeń poprzez grę i śpiew.
Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odpustowej
i jubileuszu.
„Niech Wam zatem towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna!
Niech was Ona prowadzi jak gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu.
 I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego portu,
ostatniej Przystani nas wszystkich.”

(Z listu Jana Pawła II do przełożonych generalnych
Zakonu Braci NMP z Góry Karmel i Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel)


Ks. Janowi z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich życzymy obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą,  a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski, otaczając płaszczem swej opieki. Szczęść Boże.