Historia kaplicy Św. Jana w Dolinie Chochołowskiej

    Dzięki staraniom Klementeny ze Słowińskich Homolacz i jej męża Emanuela, właścicieli dóbr zakopiańskich, w latach 1845 do 1847r z części parafii, w Chochołowie i w Poroninie powstała Parafia w Zakopanem. W dekrecie cesarskim z dnia 27 sierpnia 1845r. zostały określone jej granice.
Z parafii Chochołów odłączono Dolinę Chochołowską, Dolinę Kościeliską, Polany Witowskie, Kościelisko i zachodnią część Zakopanego po Biały Potok.
    W roku 1916 została utworzona parafia w Kościelisku, gdzie ks. Kazimierz Kaszelewski, drugi proboszcz zakopiański zbudował kościół i plebanię. W skład parafii weszła wieś Koscielisko i zachodnia część Tatr z Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską oraz Polanami Witowskimi należącymi do wsi Witów.
W roku 1985 została erygowana parafia w Witowie na mocy Dekretu Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego (z dnia 01.05.1985r. - Nr 1087) i do niej została włączona zachodnia część Doliny Chochołowskiej wraz z istniejącą kaplicą, oraz Polana pod Jaworkami, które dotąd należały do parafii Kościelisko.

  Z oświadczenia ks. kanonika Bronisława Niemca, proboszcza parafii Tarnawa Dolna wynika, że bacowie, juhasi i pasterze z Witowa i z Chochołowa, którzy posiadali swoje polany na Chochołowskiej i wypasali tam przez całe lato bydło, owce i trzodę chlewną, zwrócili się do ówczesnego proboszcza w Chochołowie ks. Józefa Dewery, by im, jak też przybywającym do Doliny turystom i wczasowiczom odprawiać niedzielną mszę św. 

Na początku mszę odprawiano jak stwierdza dokument  na dole u Blaszyńskiego, na ganku, później pod smrekiem przy ołtarzu polowym, a w 1958r Witowianie i Chochołowianie na parceli parafian witowskich: Jana Maryniarczyka i Jacka Szwaba wybudowali kaplicę.
Materiał na budowę, to jest drzewo i deski oraz gwoździe dostarczyli Stanisław Siuty Pluwcorz i Jan Toczek Michul wraz z synem Andrzejem Toczek.
Ks. Aleksaner Karkoszka, pierwszy proboszcz salezjanin w Witowie ogrodził teren wokół kaplicy, odrestaurował ją i postawił krzyż na pamiątkę pobytu Ojca św. Jana Pawła II, dnia 23 czerwca 1983r. w przed dzień uroczystości odpustowej św. Jana Chrzciciela patrona kaplicy.
    Należy wspomnieć odpust w Dolinie Chochołowskiej 24 czerwcu 1990 roku i głównego koncelebransa i kaznodzieję ks. Władysława Zązla, a szczególnie słowo współkoncelebransa ks. prof. Józefa Tischnera, w gwarze góralskiej, który zwrócił uwagę na obecność i pracę na tym terenie księży salezjanów. 
    23 czerwca 1991r. w Dolinie Chochołowskiej odpustowi przewodniczył 
ks. prof. Józef Tischner. 
    27 czerwca 1992r. na mszy św.odpustowej kazanie wygłosił ks. bp. Albin Małysiak, sufrangan z Krakowa.
    28 czerwca 1994r. doroczny odpust w Dolinie Chochołowskiej tym razem odprawiał i kazanie wygłosił ks. bp Adam Śmigielski ordynariusz sosnowiecki salezjanin.
    13 do 15 sierpnia 2000r jest ważną datą ponieważ odbył się na Podhalu Pierwszy Światowy Zjazd Górali Polskich m.in. z Kościeliska, Witowa, Chochołowa, Czarnego Dunajca, Cichego i innych miejscowości. Przybyło ponad 700 osób. Miłym akcentem była msza św. w Dolinie Chochołowskiej w kaplicy św. Jana Chrzciciela.
    Wracając do pobytu Ojca św. w Dolinie Chochołowskiej należy wspomnieć, że 22 czerwca 2003 r. uroczystą mszą św. jubileuszową, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. jubilat Bronisław Szymański pierwszy salezjanin w Witowie,  obchodziliśmy uroczyście 20 lecie pobytu tutaj Ojca Św. Byli obecni przedstawiciele  władz powiatu tatrzańskiego na czele ze starostą Andrzejem Gąsienicą Makowskim, 
Senatorem RP Franciszkiem Bachledą Księdzularzem i Wójtem Gminy Kościelisko Bohdanem Pitoniem. Z tej okazji na Polanie Siwej, Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi ufundowała kamienny obelisk z tablicą pamiątkową i Krzyż Papieski upamiętniające przybycie helikopterem na to miejsce Ojca Św.
Poświecenia dokonał obecny proboszcz z Witowa ks. Krzysztof Pilarz sdb.
Z okazji wspomnianego Jubileuszu została podjęta stała pielgrzymka w intencji Ojca Św. przed samą mszą odpustową, która wyrusza od Krzyża Papieskiego na Siwej i podąża do Doliny Jarząbczej, gdzie Ojciec Św. kontemplował i odmawiał różaniec.
Jak wspomina ks. kardynał Macharski tam zrodziła się myśl pierwszej części Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II Strumień.
    Z ciekawych spraw należy wspomnieć o małej kapliczce stojącej obok kaplicy. Jest to polowa kaplica przewieziona od kościoła parafialnego z Witowa, w której odprawiano w szczególne uroczystości msze św. Kaplicę tą poświęcił i pierwszą w niej mszę odprawił ks. kardynał Karol Wojtyła, który przybył do Witowa na odpust połączony z jubileuszem 50-lecia poświecenia witowskiego kościoła 15 lipca 1962r.
    Obecnie msze św. w kaplicy w niedziele i święta są odprawiane o godz. 13.00 . 
Okres odprawiania w sezonie letnim: od pierwszej niedzieli czerwca do ostatniej października. Odprawiana jest też pasterka o 24.00, msza w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy oraz 3 maja w św. Królowej Polski.
   Opieki nad kaplicą i jej otoczeniem podjęła się uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi.
    W ostatnim czasie tj. 20.07.2005 r. aktem notarialnym dokonano wpisu do ksiąg wieczystych terenu, na którym stoi kaplica św. Jana Chrzciciela w Dolinie Chochołowskiej, jako spadku dla parafii w Witowie, na mocy testamentu Anieli Szwab. Według woli właścicieli, teren jest własnością parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie. 

(opracowano na podstawie pracy zbiorowej pod red. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB
pt. "400 lat Witowa")

Joomla templates by a4joomla